‘Ik kreeg een psychose en werd opgenomen.’
Lees het verhaal van Erwin
Bouke

Symptomen schizofrenie

De meest voorkomende symptomen van schizofrenie zijn wanen, hallucinaties, paranoïde gedachten, verwarde gedachtes en spraak en vervlakte emoties. We spreken van schizofrenie als de psychotische verschijnselen langer dan een half jaar aanhouden. Je hebt in die tijd vaker te maken met psychoses en functioneert niet goed in de tussentijd. Je functioneren gaat op gebieden als werk, relatie en zelfverzorging achteruit.

Symptomen schizofrenie: 3 categorieën

  • Positieve symptomen zijn duidelijk aanwezige verschijnselen, zoals psychoses, wanen en hallucinaties.
  • Negatieve symptomen verwijzen naar de afwezigheid of vervlakking van bijvoorbeeld daadkracht, emotie, spraak of gedachten.
  • Gestoord denken, praten en doen. Voorbeelden hiervan zijn onsamenhangende spraak, chaotisch gedrag en vreemde lichaamsbewegingen.

Psychose

Een psychose is geen op zichzelf staande ziekte, maar een groep psychiatrische verschijnselen. Deze verschijnselen bestaan uit problemen in logisch nadenken, wanen en hallucinaties. Je verliest hierbij het contact met de werkelijkheid en je snapt soms niets meer van de wereld om je heen. Een ander veel voorkomend symptoom is een verstoord dag- en nachtritme.

Het leven van iemand met schizofrenie bestaat uit periodes met psychoses afgewisseld met fases waarin zich minder of geen klachten voordoen. De psychoses kunnen enkele dagen tot vele jaren duren.

Na een psychose kan je last houden van:

  • moeheid en je leeg voelen
  • moeilijk tot een activiteit komen
  • langzamer denken en bewegen
  • minder gevoelens hebben, je minder vrolijk of juist verdrietig voelen
  • moeilijk contact kunnen maken met andere mensen
  • minder goed voor jezelf zorgen

Wanen

Wanen zijn denkbeelden en overtuigingen die niet kloppen met de realiteit. Vaak hebben die overtuigingen met achterdocht te maken, bijvoorbeeld: ‘de hele familie vormt een complot tegen mij’. In dit geval heeft iemand last van achterdochtswanen. Dit wordt ook wel paranoia genoemd. Andere mensen kunnen denken dat ze iemand anders zijn, bijvoorbeeld een afgezant van God. Ook prettige wanen bestaan, zoals de sterke overtuiging dat je zeer beroemd, rijk of getalenteerd bent.

Hallucinaties

Bij hallucinaties nemen je zintuigen dingen waar, die er in werkelijkheid niet zijn. Je ziet, hoort, ruikt of proeft dingen die anderen niet waarnemen. Vaak horen mensen met schizofrenie ook stemmen in hun hoofd, die opdrachten geven of commentaar leveren op het gedrag. Hierbij kun je denken aan onschuldige opdrachten als ‘ruim het huis eens op’, maar ook gevaarlijkere opdrachten die aanzetten tot verkeerd gedrag.

Vervlakking van daadkracht en emoties

Als je schizofrenie hebt, verlies je de energie om dingen te ondernemen, ook al zou je het wel willen. Het kost je veel inspanning om taken af te maken. Ook vervlakt je stemming en wordt het moeilijk om sociale contacten te onderhouden. Je hebt het idee dat je gevoelens verdwenen zijn.

Vreemde lichaamsbewegingen

Als je schizofrenie hebt, dan kan je zo nu en dan een extreme neiging hebben om te bewegen. Op zulke momenten maak je meestal grote, herhalende lichaamsbewegingen. Deze neiging kan je ook met je hoofd hebben, waardoor je verschillende gezichtsuitdrukkingen laat zien.