Home Problemen Schizofrenie Behandeling van schizofrenie

Schizofrenie

“Het is heel moeilijk om aan mensen uit te leggen wat dat precies is, een psychose"

Behandeling van schizofrenie

Schizofrenie is niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Behandelingen bij schizofrenie zijn gericht op zowel de korte als lange termijn. De behandeling begint bij het verminderen van de psychotische klachten. Bijvoorbeeld met medicijnen. Op lange termijn kijken we hoe psychoses in de toekomst voorkomen kunnen worden, zodat je een zo normaal mogelijk leven kan leiden.

Medicijnen bij schizofrenie
Je krijgt bij schizofrenie vaak medicijnen die helpen tegen psychoses. De belangrijkste medicijnen zijn antipsychotica. Zij werken kalmerend en gaan de wanen en hallucinaties tegen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij acute psychoses en bij mensen met schizofrenie. De medicijnen helpen tegen de acute klachten, maar ze genezen je niet.

Als je schizofrenie hebt, is het van belang om het medicijn voor een lange tijd te gebruiken. Zo help je psychoses in de toekomst te voorkomen. Soms is het lastig om de medicijnen te blijven gebruiken. Bijvoorbeeld omdat je zelf vindt dat je niet ziek bent. Dit komt vooral voor in periodes waarin je geen klachten hebt. Daarom stoppen veel mensen na een tijdje al met de medicatie. Het gevaar hiervan is dat psychoses weer terugkomen.

Psychologische behandelingen
Psychologische behandelingen zijn er op gericht om je inzicht te geven in de ziekte. Vaak heb je met schizofrenie niet het idee dat je een aandoening hebt. Waardoor je soms snel wilt stoppen met medicatie of een behandeling. Daarom is het belangrijk inzicht te krijgen in schizofrenie. Tijdens de behandeling leer je om symptomen op tijd bij jezelf te herkennen. Je kunt dan eerder hulp zoeken wanneer er een psychose optreedt.

Opname in een kliniek
Lentis heeft in de kliniek in Groningen een afdeling Psychosen. Zij zijn gespecialiseerd in psychosen en schizofrenie bij adolescenten en volwassenen. Je kan hier worden opgenomen als je psychotische klachten hebt of hebt gehad. Op een moment dat je erg in de war bent, lukt het vaak niet om de dagelijkse gang van zaken vol te houden. Bijvoorbeeld werken, eten en drinken of sociale contacten onderhouden. Een (korte) opname kan dan nodig zijn.

Mogelijke behandelingen

Op de locaties van Lentis bieden we verschillende vormen van behandeling. Zodat er altijd een behandelvorm is die bij jouw klachten past. De meest voorkomende vormen hebben we hieronder voor je op een rij gezet.