‘Ik kreeg een psychose en werd opgenomen.’
Lees het verhaal van Erwin
Bouke

Behandeling schizofrenie

Schizofrenie valt niet te genezen, maar kan wel goed behandeld worden. Behandelingen bij schizofrenie zijn gericht op korte of langetermijneffecten. Behandelaars proberen op korte termijn de psychotische verschijnselen te verminderen. Op lange termijn kijken we hoe psychoses in de toekomst voorkomen kunnen worden en je een zo normaal mogelijk leven kan leiden.

Medicijnen bij schizofrenie

Medicatie speelt een belangrijke rol bij psychoses. De belangrijkste medicijnen zijn antipsychotica. Zij werken kalmerend en gaan de psychotische verschijnselen tegen, zoals wanen en hallucinaties. Het medicijn wordt voorgeschreven bij acute psychoses en bij mensen met schizofrenie. De medicijnen werken effectief als symptomenbestrijder, maar bieden geen genezing.

Als je schizofrenie hebt, is het van belang om het medicijn gedurende een lange periode in te nemen. Zo help je psychoses in de toekomst te voorkomen. Soms is het lastig om de medicijnen te blijven gebruiken, als je zelf het idee hebt dat je niet ziek bent. Dit komt vooral voor in periodes waarin er geen verschijnselen optreden. Daarom stoppen veel mensen na een tijdje al met de medicatie. Het gevaar hiervan is dat psychoses weer terug kunnen komen.

Zorgprogramma Psychosen Groningen

Het Zorgprogramma Psychosen Groningen is erkend met het TOPGGz keurmerk. De afdeling heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een psychotische stoornis en is gericht op adolescenten en volwassenen. Hoogspecialistische zorg wordt gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen.

Psychologische behandelingen

Psychologische behandelingen zijn er op gericht om je inzicht te geven in de ziekte. Vaak heb je met schizofrenie niet het idee dat je een aandoening hebt, waardoor je soms vroegtijdig geneigd bent te stoppen met medicatie of behandeling. Daarom is het belangrijk zelfinzicht te krijgen in schizofrenie. Tijdens de behandeling leer je om symptomen vroegtijdig bij jezelf te herkennen, zodat je hulp kunt zoeken wanneer er een psychose optreedt.

Lentis expert in behandeling psychoses

Lentis heeft in de kliniek in Groningen een afdeling Psychosen die gespecialiseerd is in psychosen en schizofrenie bij adolescenten en volwassenen. Je kan hier worden opgenomen als je psychotische klachten hebt of hebt gehad. Op een moment dat je erg in de war bent, lukt het vaak niet om de dagelijkse gang van zaken vol te houden. Bijvoorbeeld werken, eten en drinken of sociale contacten onderhouden. Een (korte) opname kan dan nodig zijn.