Jongen in park

Behandeling ADHD

ADHD is niet te genezen. Wel kunnen therapie en medicatie de klachten bij ADHD verlichten. Lentis heeft een specialistisch programma voor de behandeling van ADHD. Het programma bestaat uit een combinatie van medicijnen, individuele behandeling en deelname aan groepsbehandeling. Als je kind last heeft van ADHD, dan kun je terecht bij Jonx, specialist in jeugdgezondheidszorg.

Voorlichting over ADHD

We starten met groepsvoorlichting over ADHD, ook wel psycho-educatie genoemd. Je leert de verschijnselen van de aandoening herkennen en er bewust mee omgaan. Daarnaast geven we voorlichting over de laatste stand van zaken wat betreft het wetenschappelijk onderzoek naar ADHD. Ook hebben we aandacht voor lotgenotencontact en je familie en naasten. Bij de laatste van vijf sessies vragen we je een naaste mee te nemen.

Medicatie

De symptomen van ADHD kunnen verlicht worden met medicijnen. De medicijnen zorgen ervoor dat je je rustiger voelt en je beter kunt concentreren. Ze hebben soms ook een positief effect op het ‘aanzetten tot actie’. Twee derde van de mensen met ADHD heeft baat bij het gebruik van medicijnen. Er zijn ook mensen die erg last van bijwerkingen hebben, zoals hoofdpijn, slaapproblemen en misselijkheid. Om die reden gebruiken zij liever geen medicijnen.

Overige vormen van begeleiding

Andere vormen van behandeling of begeleiding zijn:

  • Een vaardighedengroep of individuele coaching omtrent ADHD-thema’s
  • Cognitieve gedragstherapie. Bij ADHD is vaak sprake van co-morbiditeit zoals; angststoornissen, depressies en negatief zelfbeeld. Hiervoor kan cognitieve gedragstherapie worden ingezet. Samen met de therapeut wordt er gezocht naar (disfunctionele) gedrags en gedachtenpatronen en getracht deze om te buigen.
  • Online behandelen: je hebt naast persoonlijke gesprekken ook via internet contact met je behandelaar. Het online gedeelte (via internet) kan bestaan uit huiswerkopdrachten en oefeningen, maar bevat bijvoorbeeld ook uitleg over je klachten. Uiteraard is deze elektronische omgeving goed beveiligd.