Jongen in park bij water

Oorzaken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis

Het is onduidelijk waarom of waardoor je een antisociale persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt. De oorzaken verschillen per persoon. Het is meestal een combinatie van biologische, psychische en omgevingsfactoren die elkaar versterken. De stoornis begint al wanneer je nog erg jong bent en ontwikkelt zich naarmate je ouder wordt.

Biologische risicofactoren ASP

  • Wanneer er in je familie gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen voorkomen, is de kans groter dat jij die ook ontwikkelt. Het is echter nog niet duidelijk of ASP ook erfelijk is. Het kan ook te maken hebben dat ouders met een persoonlijkheidsstoornis jou niet leren om met de gevoelens van anderen rekening te houden.
  • Je hebt een hersenbeschadiging opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk
  • Je hebt bepaalde eigenschappen, zoals hyperactiviteit of een opvliegend karakter, die de kans op een ASP vergroten.

Psychische risicofactoren ASP

  • Je bent sociaal en emotioneel instabiel en je stemmingen wisselen regelmatig.
  • Je vindt snel dat anderen mensen zich vijandig gedragen tegenover jou, terwijl dit in feite niet zo is.
  • Je hebt een grote behoefte aan spanning.

Omgevingsfactoren ASP

  • In je jeugd heb je een trauma opgelopen. Het kan zijn dat je mishandeld of seksueel misbruikt bent.
  • Je gezinssituatie was of is erg instabiel. Er was veel ruzie, je werd verwaarloosd en je gezin was geen veilige haven. Vooral verwaarlozing in je kindertijd kan invloed hebben op de vorming van een ASP.
  • Wanneer je in een achterstandswijk opgroeit waar veel criminaliteit en armoede heerst, is de kans groter dat je een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt.

Herken jij jezelf, je vriend, partner of kind in bovenstaande? Dan is het belangrijk om hulp te zoeken. Ook wanneer iemand geen ASP heeft maar er wel risicofactoren bestaan, is het goed om hulp in te schakelen. Hoe vroeger je een mogelijke antisociale persoonlijkheidsstoornis herkent, hoe beter. Lees meer over de behandeling van een ASP.