'In het noodplan staat wat ik kan doen bij verstoringen.'
Lees het verhaal van Petra
Vrouw met bipolaire stoornis in park

Behandeling bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, maar is wel zodanig te behandelen dat je een tamelijk ‘normaal’ leven kunt leiden. Een combinatie van therapie en medicijnen levert vaak het beste resultaat.

Verschillende behandelingen bij bipolaire stoornis

De richtlijn voor een bipolaire stoornis geeft aan dat iemand met een manische depressie baat heeft bij psychologische gesprekken en goede begeleiding van de naaste omgeving. Daarnaast is voorlichting en begeleiding voor naasten belangrijk, omdat hun leven ook beïnvloed wordt door iemand die manisch depressief is. Lentis biedt verschillende psychologische behandelingen aan.

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie krijg je meer kennis over de bipolaire stoornis en leer je de symptomen herkennen, wat voor meer inzicht in de ziekte zorgt. Hierdoor leer je beter te leven met de stoornis.

Cognitieve therapie (CGT)

Bij cognitieve therapie leer je dat stemming, gedachten en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De nadruk ligt op het tijdig herkennen van een beginnende manie of depressie.

ACT

ACT is een vorm van gedragstherapie en staat voor Acceptance and Commitment Therapy. De therapie helpt om negatieve gevoelens te verminderen. De ACT is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen.

IPSRT

IPSRT is een combinatiebehandeling van IPT (Interpersoonlijke PsychoTherapie) en SRT (Sociaal Ritme Therapie). Het groepsprogramma duurt 2 uur: een half uur SRT en de rest is groeps-psychotherapie. IPT is speciaal ontworpen voor depressies en komt uit Amerika. Inmiddels is IPT uitgegroeid tot een van de meest effectieve behandelmethoden bij lichte tot matige depressies. Lentis biedt groepsbehandelingen aan waarbij IP gecombineerd wordt met SRT.

Tijdens de behandeling wordt het sociaal dagritme van patiënten in kaart gebracht en proberen wij samen met de patiënt zoveel mogelijk structuur aan te brengen in de dagen en sociale contacten. Daarnaast biedt Lentis gesprekstherapie aan. De focus van deze gesprekken ligt op het hebben van een chronische psychische aandoening en de bijbehorende ervaringen van de patiënt.

Psychomotore therapie (PMT)

Bij PMT gaat het om de wisselwerking tussen lichaam en geest waarbij er via het lichaam gewerkt wordt. De behandeling kan zich richten op het vergroten van lichaamsbewustzijn en leren luisteren naar de signalen van je lichaam.

Opname

De ernst van de klachten bij mensen met een bipolaire stoornis lopen uiteen. Bij een ernstige manie of depressie, kan een opname in een kliniek nodig zijn.

Medicatie bij een bipolaire stoornis

Medicatie kan bij een bipolaire stoornis helpen om de stemming te stabiliseren. Welke medicijnen je het beste kunt gebruiken, hangt af van de (overige) klachten. Bij een manische depressie wordt vaak het medicijn lithium voorgeschreven, dat de hevige stemmingswisselingen vermindert. Lees het ervaringsverhaal van Petra die al jaren lithium slikt om niet uit balans te raken. Ook zij gebruikt lithium om een manie te voorkomen en de duur en het aantal buien over een periode te verminderen. Bij een depressie is een antidepressiva ook een hulpmiddel.