'Mijn koopgedrag liep volledig uit de hand.'
Lees het verhaal van Petra
Vrouw met bipolaire stoornis in park

Symptomen bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis kent veel verschillende symptomen, omdat deze stemmingsstoornis twee ‘polen’ heeft. Bij een manische periode overheersen kenmerken als uitgelatenheid en opgewonden zijn, terwijl bij een depressie een gevoel van somberheid sterk aanwezig is.

Diagnose bipolaire stoornis

Vaak wordt een manische depressie pas laat bij iemand ontdekt, omdat de stemmingsperioden zich afwisselen met normale maanden. Soms liggen de manische of depressieve perioden zelfs jaren uit elkaar. Daarnaast kan iemand meer last hebben van depressies dan van manieën of andersom. Over het algemeen wordt er pas hulp gezocht als iemand veel last heeft van een depressie.

Veel voorkomende symptomen bij een manie en hypomanie

 • extreem uitgelaten stemming
 • overdreven vrolijk zijn
 • geprikkeld en snel boos zijn
 • opgewonden
 • niet stil kunnen zitten
 • ruzies maken
 • minder behoefte aan slaap, ’s nachts klaarwakker zijn / Slaapproblemen
 • veel praten, bellen, berichten sturen
 • gedachten die alle kanten opschieten
 • veel doen en vele plannen maken, niet kunnen stoppen
 • het gevoel hebben of je de hele wereld aan kan
 • meer zin in seks, seksueel ongeremd zijn / Seksuele problemen
 • impulsief dingen doen zonder rekening te houden met nadelige gevolgen, bijvoorbeeld te hard rijden of te veel geld uitgeven
 • psychotische verschijnselen, wanen of hallucinaties

Veel voorkomende symptomen bij een depressie

 • neerslachtige stemming
 • snel geïrriteerd zijn
 • erg moe of uitgeput zijn
 • lusteloos zijn, nergens zin in hebben
 • weinig tot geen gevoel van eigenwaarde
 • minder belangstelling voor werk of hobby’s
 • geen contact met anderen willen, afspraken afzeggen
 • niets te zeggen hebben
 • geen emoties voelen
 • denken aan de dood
 • slecht slapen of juist veel slapen, vroeg wakker worden
 • minder of juist meer gaan eten
 • weinig zin in seks

Doe de depressie test

Op de pagina over symptomen van een depressie lees je meer over klachten die horen bij een depressie. Komen ze je erg bekend voor? Doe dan de test en onderzoek direct of je klachten mogelijk te maken hebben met een depressie.

Verschil tussen manie en hypomanie

We spreken van een manie wanneer bovenstaande verschijnselen minstens een week aanhouden. Een manie duurt doorgaans korter dan een depressie. In een manische periode wordt je dagelijks functioneren vaak verstoord, omdat je het zicht op de realiteit kwijt bent. We spreken van een hypomanie als de klachten milder zijn en er geen problemen in het functioneren ontstaan. De omgeving ziet doorgaans ook geen afwijking. In tegenstelling tot een depressieve periode, wordt een hypomanie dan ook vaak als positief ervaren.

Manie

Bij de heftigere variant, de manie, heb je doorgaans niet door dat je ander gedrag vertoont dan normaal. Je bent het zicht op de realiteit kwijt waardoor er onverantwoord gedrag ontstaat. Je maakt veel ruzie of geeft overdadig veel geld uit, waar je zelf het probleem niet van inziet. Voor de omgeving is iemand die manisch is moeilijk te begrijpen, omdat iemands gedachtegang alle kanten opvliegt.

Gevolgen van een manie

De onbezonnen en vaak impulsieve bezigheden leiden meestal tot pijnlijke gevolgen. Door het gebrek aan ziektebesef denk je beter dan ooit te functioneren. De omgeving, die het onbezonnen gedrag wel waarneemt, kan geïrriteerd en afwijzend reageren. Iedereen die iemand in een manie wijst op zijn/haar gedrag kan veel weerstand verwachten. Een manie zorgt daarom voor veel problemen op sociaal en beroepsmatig gebied. Aan het einde van een manie voel je je vaak lichamelijk en emotioneel volledig uitgeput.

Wanen en hallucinaties

Sommige mensen hebben bij een manische (en soms depressieve) periode last van psychotische kenmerken of psychoses. Je krijgt te maken met waanideeën of hallucinaties, waardoor je het contact met de realiteit kwijtraakt. Bij een hallucinatie hoort, ziet of voelt iemand iets wat er in werkelijkheid niet is. Zo kunnen stemmen in je hoofd opdrachten geven of commentaar leveren op het gedrag.

Bij een waan heeft iemand een overtuiging of een idee dat niet klopt met de realiteit. Iemand in een manische bui kan bijvoorbeeld grootheidswaan krijgen of zeer achterdochtig worden. Bij psychotische verschijnselen is het belangrijk dat er snel hulp gezocht wordt.