Man op een bankje

Symptomen borderline

Vaststellen of je borderline hebt, is niet eenvoudig. Wat jij als ‘impulsief’ ervaart, beschrijft een ander als ‘spontaan’. Bovendien kan borderline zich heel verschillend uiten. De daadwerkelijke diagnose moet daarom altijd worden overgelaten aan een psycholoog.

Aan de hand van onderstaande lijst zie je de kenmerken waarover iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan beschikken. Het kan zijn dat jij borderline op een andere manier ervaart, bij jezelf of in je omgeving. ‘De borderliner’ bestaat namelijk niet. Wel zijn er een paar veelvoorkomende kenmerken.

Kenmerken van borderline

Verlatingsangst

Mensen met borderline kunnen de angst ervaren om in de steek te worden gelaten door de partner/ familie/ vrienden. Iemand met borderline doet er alles aan om dat te voorkomen.

Bijzonder impulsief (vreetbuien, drank/ drugsgebruik, seks, geld uitgave)

Als je borderline hebt, dan kan het zijn dat je doet wat er in je opkomt. Je zoekt spanningen op door nieuwe relaties aan te gaan of door te zoeken naar ander werk. Het kan ook zijn dat je impulsief omgaat met seks, alcohol en/ of drugs, eetbuien en het onverantwoord uitgeven van geld.

Stemmingswisselingen

Stemmingen kunnen elkaar snel afwisselen zonder dat er een direct aanwijsbare aanleiding voor is. Tussen gevoelens van geluk en verdriet hoeft dan maar enkele minuten te zitten.

Woedeaanvallen

Het moeilijk kunnen beheersen van boosheid kan bij borderline horen. De woede staat dan niet in verhouding met de situatie en lost niets op. Driftaanvallen en vechtpartijen vallen hier ook onder.

Gevoel van leegte

Mensen met borderline kunnen het gevoel hebben dat ze helemaal alleen in de wereld staan. De omgeving reageert anders, waardoor iemand met borderline zich onbegrepen, eenzaam en leeg kan voelen.

Suïcidale neigingen/ zelfverminking

Gevoelens van leegte, gecombineerd met boosheid, angst, teleurstelling en gekwetstheid, kunnen zoveel spanning opleveren dat alleen lichamelijke pijn tot afleiding zorgt. Dit gevoel kan in periodes van depressie of psychose zo heftig zijn dat iemand met borderline geen zin meer in het leven heeft.

Dissociatie en paranoïde ideeën

Soms komt het voor dat iemand met borderline het gevoel heeft er niet meer bij te zijn. Alsof ze een toeschouwer van hun eigen leven zijn. Deze zogenaamde ‘dissociatie’ is een angstige ervaring omdat de persoon zelf niet meer weet wat er gebeurt. In stresssituaties kunnen mensen met borderline waanideeën (paranoïde) krijgen. Ze denken dat ze worden achtervolgd of voelen zich bedreigd. De waanideeën zijn altijd van tijdelijke aard.

Identiteitsstoornis

Voor iemand met borderline kan het zelfbeeld of zelfgevoel erg veranderen. Als de omgeving hier niet positief mee omgaat, kan het zijn dat diegene zich meer onzeker en slecht gaat voelen.

Instabiele relaties (aantrekken/ afstoten)

Mensen met borderline kunnen moeite hebben met het behouden van vriendschappelijke of liefdesrelaties. Relaties zijn dan vaak heftig en van korte duur. Een relatie waarin borderline een rol speelt, bestaat uit aantrekken en afstoten.

Herken je 2 van deze symptomen?

Wanneer je minimaal twee van de bovenstaande symptomen op jezelf of een ander in je naaste omgeving betrekt dan kan er sprake zijn van borderline. Doe de Lentis zelftest om te zien of er sprake is van problematische karaktertrekken of psychische aandoeningen waar wij je bij kunnen helpen.