Jongen met borderline op brug

Behandeling borderline

Vroeger dachten we dat borderline niet te behandelen was. Inmiddels weten we beter. Een gerichte behandeling van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis leidt op den duur tot een vermindering van de klachten. Essentieel voor het slagen van het traject is de mate waarin de betrokken person(en):

  • gemotiveerd zijn;
  • zich in willen zetten;
  • geduld hebben.

Psychische behandeling borderline

De behandeling van borderline bestaat uit het leren omgaan met emoties en het terugdringen van impulsief gedrag. Je leert jezelf (en anderen) te begrijpen en ervaart wat het effect van je handelen op je directe omgeving is. Om dit te bereiken, is meer nodig dan alleen gesprekken met hulpverleners. Door verschillende vormen van psychotherapie te gebruiken, is bij meer dan de helft van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis een afname van de klachten waar te nemen. Hoe beter je om leert gaan met borderline, hoe minder last je er uiteindelijk van ondervindt. Je zult minder klachten hebben en minder last van de gevolgen hebben die de persoonlijkheidsstoornis op jou en je omgeving heeft.

Lentis kent verschillende psychische behandelingen:

  1. Cognitieve gedragstherapie (CGT); Door gebruik te maken van verschillende technieken leer je met CGT ‘verkeerde’ denkpatronen om te buigen, realistischer te kijken naar situaties en gedrag te veranderen;
  2. Schematherapie; Schematherapie gaat ervan uit dat jouw huidige gevoelsleven en de manier waarop je naar jezelf en anderen kijkt, wordt bepaald door ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden. Doordat je vervelende of pijnlijke ervaringen uit je verleden hebt meegemaakt, kunnen er bepaalde negatieve overtuigingen (schema’s) ontstaan. Hierdoor ontwikkel je een belemmerend gedragspatroon. Met deze therapie herken en verander je jouw (gedrags)patronen en leer je omgaan met je nare gevoelens.
  3. Psychodynamische therapie; is een vorm van psychotherapie waarin je samen met je hulpverlener intensieve gesprekken voert. Samen gaan jullie op zoek naar nieuwe oplossingen voor de moeilijkheden die je in het dagelijks leven tegenkomt. Je krijgt daarbij inzicht in vertrouwde overlevingsstrategieën en welk gedrag je kan helpen om minder last te hebben van je klachten.
  4. Vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis (VERS); Emoties kunnen soms hoog oplopen. Als je veel last hebt van heftige stemmingen, dan kan VERS je helpen hier meer grip op te krijgen. Je leert beter omgaan met je emoties en meer balans te krijgen in je leven.
  5. Systeemtherapie; bij systeemtherapie richten we ons op de omgang die je hebt met naasten. Samen onderzoeken we hoe we de (negatieve) invloed van borderline op je relaties kunnen verminderen. Systeemtherapie staat ook wel bekend als relatie- of gezinstherapie.
  6. Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT); MBT is een behandeling waarin je het gedrag van jezelf en van anderen beter kan begrijpen. Je krijgt meer zicht op achterliggende gevoelens en gedachten. Een positief gevolg hiervan kan zijn dat je relaties verbeteren en boosheid en frustratie minder overheersend zijn.
  7. Dialectische gedragstherapie; het denken, voelen en het gedrag wordt onderzocht. Daarna ervaar je wat de gevolgen zijn van je houding en gedrag op anderen. Na de bewustwording richt de therapie zich op verandering door vaardigheidstrainingen.

Waar word je behandeld?

Als je borderline hebt, bespreken we met jou wat jij nodig hebt om goed geholpen te worden. Samen kijken we welke behandeling het beste past bij je klachten. Je kunt bij Lentis terecht voor verschillende behandelingen. Deze variëren van eens per week een afspraak tot een deeltijdbehandeling. Therapieën worden zowel individueel als in een groep aangeboden. Omdat klinische opname bij borderline wordt afgeraden, bieden we bij Lentis hiervoor geen mogelijkheden. Bij crisis kun je wel terecht bij de Acute Deeltijd Behandeling (ADB).

Borderline en medicatie

Er zijn geen specifieke medicijnen op de markt voor borderline. Toch is het zo dat in sommige gevallen de symptomen van borderline bestreden kunnen worden met  medicijnen die ontwikkeld zijn voor andere stoornissen. Denk aan antipsychotica en antidepressiva. Laatstgenoemde groep kan driftaanvallen, eetbuien, impulsiviteit en dwangneuroses verminderen terwijl ze van positieve invloed zijn op het gemoed. Wat ook wordt voorgeschreven zijn slaap- en kalmeringsmiddelen die gevoelens van angst en onrust wegnemen.