Ouderen op bankje in bos bij water

Ambulante behandeling ouderen

Ouderen, die thuis wonen en ernstige psychische problemen krijgen, kunnen terecht bij één van de ambulante locaties. We bieden behandeling op maat en werken vanuit verschillende locaties in de gehele provincie Groningen, bij u thuis of bij ons op locatie.

Voor wie is ambulante behandeling bedoeld?

Bij ouderen spelen er vaak meerdere problemen en aandoeningen tegelijk. Het kan gaan om nieuwe psychische klachten, maar ook om langer bestaande aandoeningen. U kunt hulp krijgen bij bijvoorbeeld:

  • somberheid (depressief) die langere tijd duurt en ernstiger wordt
  • paniek- en angstaanvallen
  • dwangmatige handelingen of gedachten, waardoor u niet goed functioneert
  • een ingrijpende gebeurtenis, zoals het verlies van een partner, waardoor u ernstige klachten ontwikkelt
  • problemen die een gevolg zijn van (beginnende) geheugenklachten gecombineerd met psychische problemen.

Soms ervaart de persoon zelf niet een probleem, maar wel de mensen in zijn of haar omgeving. We richten onze behandeling ook op hen, om hiermee te leren omgaan.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De ambulante behandeling bestaat uit gesprekken, die u voert met een hulpverlener. Als het zinvol is, betrekken we uw partner, kinderen of andere mensen uit uw omgeving erbij. U blijft tijdens de behandeling thuis wonen. Het doel is altijd het evenwicht te herstellen: de klachten te doen verminderen of ermee leren omgaan.

Diverse vormen van hulp

Er zijn diverse vormen van hulp mogelijk, van onderzoek en advies tot psychiatrische behandeling en vormen van begeleiding. De behandeling vindt zowel individueel als in een groep plaats en kan gecombineerd worden met het voorschrijven van medicatie. Patiënten en hun naasten kunnen daarnaast deelnemen aan cursussen en trainingen. De behandeling stemmen we altijd af met u en uw verwijzer.

Er zijn allerlei mensen met verschillende beroepen betrokken bij de behandeling, zoals psychiaters, psychologen en verpleegkundigen. Met sommige heeft de patiënt regelmatig contact, andere medewerkers ziet hij zo nu en dan.

Duur van de behandeling

Van tevoren spreken we af hoe lang de behandeling gaat duren. Dit kan variëren tussen enkele weken en een paar maanden. Bij de afronding kijken we of een andere behandeling of begeleiding nodig is. We werken nauw samen met andere instellingen die zich richten op de zorg aan ouderen. Het gaat om bijvoorbeeld thuiszorg, centra voor dagbesteding, instellingen voor beschermd wonen en woonzorgcentra.

De gesprekken vinden plaats op één van onze locaties of indien nodig bij u thuis.

Uw persoonlijke situatie

De behandeling stemmen we af op uw persoonlijke situatie en we volgen daarbij één van de Lentis zorgpaden. Zorgpaden kunt u zien als een soort onderliggend schema voor de behandeling. Meer informatie over zorgpaden kunt u krijgen via uw behandelaren.

Locaties ambulante behandeling

Voor ambulante behandeling kunt u onder meer terecht bij de volgende locaties:

Aanmelden en meer informatie

Uw huisarts kan u aanmelden bij de dichtstbijzijnde ambulante locatie. U wordt meestal binnen een week uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw klachten en persoonlijke omstandigheden. Soms is aanvullend onderzoek nodig om de oorzaak van de klachten vast te stellen. De behandelaar bepaalt samen met u de behandelvorm, die past bij uw problemen en wensen. Afspraken hierover leggen we vast in het behandelplan.

Voor een behandeling bij Lentis geldt een eigen bijdrage aan uw ziektekostenverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven.

Meer informatie vindt u in de folder Ambulante Ouderenpsychiatrie