‘Ik werd opgenomen voor een zware depressie.’
Lees het verhaal van Petra
Depressieve vrouw

Soorten depressies

Er bestaan verschillende depressies, variërend van licht tot zwaar. Het verloop van een depressie is wisselend en grillig. Gemiddeld duurt een depressie acht maanden, maar er zijn grote verschillen. De een lijdt jarenlang aan milde symptomen van een depressie, de ander kampt eenmalig met een zeer ernstige depressie.

De verschillende soorten depressies zijn:

  • Chronische depressie
  • Prenatale depressie (zwangerschapsdepressie)
  • Postnatale depressie (depressie na bevalling)
  • Geagiteerde depressie
  • Psychotische depressie
  • Vitale depressie
  • Zware depressie
  • Dysthyme stoornis (langdurige vaak minder heftige depressie)
  • Winterdepressie

Aanleidingen voor een depressie

De verschillende soorten depressies worden meestal niet veroorzaakt door een specifieke reden. Bij de een is een psychische factor de oorzaak, bij de ander een nare ervaring. Soms geeft een ingrijpende gebeurtenis aanleiding tot neerslachtige gevoelens, zoals een ontslag, een verhuizing, het missen van sociale contacten of het verlies van iemand. Zo kan de rouw om het overlijden van een dierbare overgaan in een depressie. Ook kan een emotionele verwaarlozing in de jeugd nog steeds parten spelen.

Andere mensen hebben het gevoel dat ze ‘zomaar’ depressief zijn. Het is erg frustrerend als je niet weet waarom je je zo somber voelt. Een depressie kan erfelijk bepaald zijn. Als een van je ouders vaak neerslachtig is, is de kans groter dat jij ook met deze gevoelens te maken krijgt. Soms ontstaan depressieve gevoelens door een psychische factor, zoals faalangst, perfectionisme of weinig zelfvertrouwen.