‘Mijn dwanggedachten zorgden dat ik helemaal verlamde.’
Nicole
Jonge vrouw bij water

Tips om zelf met een dwangstoornis om te gaan

En dwangstoornis gaat niet vanzelf over. Het helpt wanneer je steun en begeleiding krijgt van je naasten en hulpverleners . De volgende tips om met jouw dwangstoornis om te gaan kunnen jou mogelijk helpen.

Jezelf informeren over OCD

Door over OCD te lezen, leer je zelf meer over je dwangstoornis en kun je anderen beter vertellen wat de stoornis inhoudt. Voor meer uitgebreide informatie over dwang kan je vinden op onderandere de website Nedkad en adviseren we je de website Dwang.eu te bekijken.

Praten met anderen

Het kan een opluchting voor je zijn om met mensen om je heen over je stoornis te praten. Uiteindelijk ben jij de diegene die de regie op je leven weer verovert, maar hulp van anderen is daarbij belangrijk. Praat met je partner, familie of vrienden wanneer je graag eerst over je OCD spreekt met mensen die je al goed kent.

Ga ook in gesprek met een professionele hulpverlener, zoals je huisarts. Hij of zij kan jou naar een geschikte behandelaar doorverwijzen.

Zorg voor structuur

Probeer structuur in je leven te brengen. Jouw behandeling kan structuur brengen, maar ook het uitoefenen van een sport of vrijwilligerswerk. Neem de tijd om te zien wat je aankan. Vraag niet te veel van jezelf en neem niet te veel hooi op je vork.

Voorlichting over dwangstoornis

Voor lichte tot matige angstklachten zijn er cursussen voor jongeren, volwassenen en ouderen. Je kunt je ook laten voorlichten en contact hebben met lotgenoten bij de Angst, Dwang en Fobiestichting (ADF).

Contact met lotgenoten

Door te praten met lotgenoten kan je ervaringen over OCD delen. Zij weten als geen ander hoe jij je kan voelen. Je kunt elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Je voelt je dan vaak minder alleen.