Vrouw aan het water in een bos

Hulp bij angst

De angstgevoelens die jij ervaart kunnen zeer heftig zijn en ondragelijk voelen. Maar hoe heftig jouw klachten ook zijn, over het algemeen is een angststoornis goed te behandelen. Wanneer je vermoedt dat je een angststoornis hebt, neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts. Het is van belang zo snel mogelijk met je klachten aan de slag te gaan, dit vergroot de kans om van je angststoornis af te komen.

Het kan zijn dat jouw huisarts je doorverwijst naar Lentis voor professionele hulp bij je angststoornis.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen, waar verschillende behandelingen nodig zijn.