website-lentis

Second opinion

Een second opinion houdt in dat een ‘tweede mening’ wordt gevraagd van een onafhankelijk psychiater of klinisch psycholoog over een lopende psychiatrische of psychologische behandeling buiten Lentis. Het kan zijn dat je behandeling is gestagneerd, dat er twijfel of een meningsverschil bestaat over de gestelde diagnose. Meestal komt dat gevoel tegelijkertijd bij jou en je behandelaar op.

Hoe krijg ik een second opinion

Je kunt het beste samen met jouw huidige behandelaar het verzoek om een second opinion aan een andere psychiater/klinisch psycholoog richten.

Als je huidige behandelaar niet instemt met de second opinion, dan is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.
 Uit een second opinion volgt in principe geen behandeling, uitsluitend een behandelingsadvies. Van te voren ontvangen wij graag alle relevante medische informatie. Hiervoor is jouw schriftelijke toestemming een vereiste. De second opinion wordt afgesloten met een brief die aan de oorspronkelijke behandelaar wordt gestuurd. Er gaat een afschrift naar de huisarts. Het is gebruikelijk de inhoud van deze brief eerst in detail met je te bespreken. Je hebt altijd inzagerecht.

Waar kan ik geholpen worden?

Praktische informatie over een second opinion